תקנון אתר דימדיקו

אתר https://www.hairegen.co.il (להלן "האתר"), מופעל ע"י חברת "דימדיקו טכנולוגיות רפואיות בע"מ", ח.פ. 515214914, מרח' סוקולוב 91, רמת השרון (להלן "החברה"), ומשמש גם כאתר מכירות של המוצר, מחסניות למכשיר Hairegen Classic (להלן: "המוצר").
האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד. התקנון מתייחס ל שני המינים באופן שווה.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הרוכש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה
האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
מחיר המוצר באתר כולל מע"מ.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה. לחברה עומדת הזכות לסרב לעסקה ולבטלה גם לאחר שהתמורה שולמה ובלבד שהחזירה את התשלום שהתקבל.
האתר משווק ומוכר ללקוחות פרטיים בלבד, לשימושם הפרטי, האישי והביתי בלבד. חל איסור מוחלט לבצע רכישה של מוצרים באתר לצורכי מסחר או עיסוק מקצועי.

החזרות וביטולים
ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 יום מקבלת המוצר אצל הצרכן. בקשת הביטול תבוצע באמצעות אחד האפיקים הבאים:
• פנייה טלפונית למוקד שירות הלקוחות, בטל': 03-5255722 שלוחה 1
• פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת: service@dimedico.co.il
• פנייה בדואר רשום לשירות הלקוחות של החברה: רח' סוקולוב 91, רמת השרון.
• הודעה על ביטול העסקה באמצעות הקישור הייעודי שבעמוד המכירה של האתר.

רצוי לוודא כי בקשת הביטול התקבלה בעסק. החברה תשלח לצרכן דואר אלקטרוני המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
לאחר שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הרוכש. החזרת המוצר תיעשה ככל הניתן כשהוא סגור באריזתו המקורית, לא נעשה בו שימוש ובצירוף החשבונית המקורית ובתנאי שעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר אצל הצרכן.

במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה לרוכש את עלות המוצר בקיזוז הסכומים להלן:
הרוכש יישא בדמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ (הזול מבניהם).

בנוסף, אם הרוכש יבקש שהחברה תדאג להחזרת המוצר באמצעות שליח מטעמה, יישא הרוכש בעלות של 50 ש"ח עבור משלוח המוצר בחזרה לחברה.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל חלה רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר.

אספקה והובלת המוצר
החברה תדאג לאספקת המוצר לרוכש לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
הרוכש רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי ממשרדי החברה במידה ובחר באפשרות זו במעמד הרכישה ובתיאום מראש.
מחיר המוצר כולל את עלות המשלוח.

שירות לקוחות
בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון: 03-5255722 שלוחה 1.

אחריות ושירות
לקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון: 03-5255722 שלוחה 1.
האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה או כתוצאה מתקלת ייצור.
האחריות למוצר ניתנת לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה ואינה כוללת תקלה או קלקול כתוצאה מכוח עליון, זדון או רשלנות של הצרכן, או תיקון שבוצע במוצר על ידי גורם לא מורשה.

בתקופת האחריות תספק החברה שירות איסוף והחזרה של המוצר במידה ונתגלה כשל בפעולה התקינה של המוצר (המשלוח על חשבון החברה).
האחריות תקפה רק לגבי רוכש המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות אתר המכירות או ממשרדי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהרוכש להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

טיפול בפגם במוצר
הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה או נזק שייצר הרוכש או מי מטעמו.

סייגים לאחריות
החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או משימוש שגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הרוכש חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

אבטחת מידע ופרטיות
החברה כמו גם וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעמה, ובהתאם לדרישות החוק, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס הרכישה על מנת להביא לרוכש את המוצרים, המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם לרוכש, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הרוכש אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר ובהתאם לכל דין.
בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תרצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 03-5255722 שלוחה 1.

באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" / "חיזרו אלי לתיאום אבחון"  אני מאשר בחתימתי את טופס ההזמנה ואת תנאיה.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הנן רכושה הבלעדי של החברה.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד.